2018/2019. akadémiai év, tavaszi félév

Alkotmánykommentárok

>> Kurzustematika

kurzusfelelős: Dezső Márta prof. emerita, Kukorelli István egyetemi tanár
időpontja: péntek 16.00-17:30
hetente 2 óra
helye: Alkotmányjogi Tanszék