Alkotmányjog 1.

Az előadások tematikája

 1. Alkotmány – alkotmányosság
 2. Jogforrási rendszer. Az alkotmányjog forrásai
 3. A demokratikus hatalomgyakorlás alkotmányos követelményrendszere. Népszuverenitás és választójog
 4. Képviseleti hatalomgyakorlás. Választási rendszerek
 5. Közvetlen demokrácia (népszavazás és népi kezdeményezés)
 6. Pártok és pártrendszerek alkotmányos alapjai
 7. Hatalommegosztás. Kormányzati rendszerek
 8. Az Országgyűlés fő funkciói
 9. A képviselői mandátum jellege. Az Országgyűlés belső struktúrája és működésének elvei
 10. Kormányzati tevékenység, kormányzati felelősség
 11. A köztársasági elnök szerepe a magyar parlamentarizmusban
 12. Konzultáció

Tananyag és a vizsga anyaga

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. Második, átdolgozott kiadás (HVG-ORAC, Budapest, 2015) című tankönyv, valamint az előadásokon megjelölt jogforrások és az előadások anyaga.

Kötelező irodalom

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. Második, átdolgozott kiadás (HVG-ORAC, Budapest, 2015)

Számonkérés: írásbeli kollokvium

Előadók:

 • Dr. Kollarics Flóra mb. oktató
 • Dr. Pásztor Emese tanársegéd
 • Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán adjunktus
 • Dr. Somody Bernadette adjunktus