Alkotmányjog 1.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
szeptember 11. Bevezetés. Alkotmány, alkotmányosság I. előadásvázlat

vetített prezentáció

Szemináriumi Feladatgyűjtemény

Joganyaggyűjtemény

szeptember 18. Alkotmányosság II. előadásvázlat

vetített prezentáció

szeptember 25. Alkotmányértelmezés I. előadásvázlat

vetített prezentáció

október 2. Jogforrások I. előadásvázlat I-II.

vetített prezentáció

október 9. Jogforrások II. vetített prezentáció
október 16. Szuverenitás előadásvázlat

vetített prezentáció

november 6. Állam és polgár I. előadásvázlat

vetített prezentáció

november 13. Állam és polgár II. vetített prezentáció
november 20. Választójogosultság előadásvázlat

vetített prezentáció

november 27. A közvetlen demokrácia vetített prezentáció

előadásvázlat

december 4. Alkotmányértelmezés II. háttéranyag

vetített prezentáció

december 11. Demokrácia előadásvázlat

vetített prezentáció

Alkotmányjog 2.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
szeptember 11. Az államszervezet felépítése. A hatalommegosztás követelménye előadásvázlat

vetített prezentáció

Szemináriumi Feladatgyűjtemény
szeptember 18. Kormányzati rendszerek előadásvázlat
szeptember 25. Magyarországi választási rendszerek előadásvázlat

vetített prezentáció

október 2. Országgyűlés I. (Az Országgyűlés szervezete és működése. Az országgyűlési képviselők jogállása) előadásvázlat
október 9. Országgyűlés II. (Törvényalkotási funkció, ellenőrzési funkció) előadásvázlat
október 16. A Kormány funkciója, felelőssége előadásvázlat

vetített prezentáció

november 6. Az államfő szerepe a kormányzati rendszerekben. A köztársasági elnök jogállása és hatáskörei előadásvázlat

vetített prezentáció

november 13. Az alkotmánybíráskodás fogalma és modelljei előadásvázlat I-II.

vetített prezentáció

november 20. A magyar alkotmánybíráskodás jellemzői. Az Alkotmánybíróság jogállása és hatáskörei vetített prezentáció
november 27. Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bírói függetlenség. Az ügyészség előadásvázlat

vetített prezentáció

december 4. Közpénzügyek előadásvázlat

vetített prezentáció

december 11. A magyar kormányzati rendszer összehasonlító alkotmányjogi perspektívában

Alkotmányjog 3.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
szeptember 11. Emberi jogok – alapjogok. Az alapjogok fogalma, rendszere. Az alapjogok forrásai előadásvázlat Szemináriumi Feladatgyűjtemény
szeptember 18. Az alapjogi jogviszony. Alapjogi tesztek
szeptember 25.
október 2.
Az alapjogok védelme I-II. előadásvázlat

vetített prezentáció

október 9. Emberi méltóság és az élethez való jog előadásvázlat
október 16. Az egyenlő bánásmód követelménye előadásvázlat

vetített prezentáció

november 6. Lelkiismereti és vallásszabadság. A szekularizált állam és a világnézeti semlegesség előadásvázlat

vetített prezentáció

november 13. Kommunikációs jogok I. előadásvázlat I-II.

vetített prezentáció

november 20. Kommunikációs jogok II. vetített prezentáció
november 27. Kommunikációs jogok III. vetített prezentáció
december 4. Információs jogok vetített prezentáció
december 11. A tulajdonhoz való jog. A szociális jogok. Harmadik generációs jogok előadásvázlat