professor emeritus

1962-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude. 1966-ig a közigazgatásban dolgozott, ettől kezdve az ELTE Államjogi Tanszékén adjunktus. 1975-1989 között a Politikai Főiskolán docens. 1990-től 2008-ig, nyugdíbavonulásáig az ELTÉN tanít, 1996-tól egyetemi tanárként. 2000-től haláláig professor emeritus.

Egyetemi, tankönyveket, jegyzeteket írt. Társszerkesztője (Halász Józseffel), társszerzője (Dezső Mártával és Kukorelli Istvánnal) az 1986-ban megjelent,  Állami intézmények a politikai rendszerben c. kötetnek. A Kukorelli István által szerkeztett Alkotmánytan I. társszerzője, az Alkotmánytan II. Alapjogok - első három kiadásában szerzője; jelenlegi kiadásában Somody Bernadette-tel társszerzőségben.

A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája című értekezése alapján megszerezte az MTA doktori címet. (1995-ben az Osiris Kiadó gondozásában könyv alakban megjelent.)

Főbb kutatási területe: az állampolgárok alapjogai, különösen a tulajdonjog és a gazdasági, szociális jogok, a jogforrások, a kormányzati rendszer, a köztársasági elnöki intézmény, a kormány stb. 1984-85-ben több hónapig kutató munkát végzett az amerikai Berkeley Egyetemen.

Több évig a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének elnöke, majd az Egyesület Szakmai Tanácsadó Testületének tagja volt.

Szeretett professzorunk 2016. augusztus 24-én hunyt el.