Az előadásvázlatokat az előadástematika szerinti lebontásban a félév előrehaladtával folyamatosan tesszük közzé.

Alkotmányjog 1.

(levelező tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok
február 23.

Bevezetés. Alapfogalmak. A magyar alkotmányfejlődés legújabb fejleményei. Az alkotmányi szintű norma

előadásvázlat

vetített prezentáció

március 9.

A jogforrások fogalma, fajtái, jellemzői. A jogforrási hierarchia. A jogszabályok érvényességének feltételei

előadásvázlat 1-2

vetített prezentáció

március 23. A jogszabályok hatályossága. A jogbiztonság jogalkotást érintő összetevői (normavilágosság, kellő felkészülési idő, visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma, bizalomvédelem) vetített prezentáció
április 6. A magyar állampolgársági jog alapelvei. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése. Külföldiek és jogállásuk.

előadásvázlat

vetített prezentáció

április 20. Választójogosultság. A közvetlen és a képviseleti demokrácia. A népszavazás jogintézménye

előadásvázlat 1.

előadásvázlat 2.

vetített prezentáció 1.

vetített prezentáció 2.

május 4. Választási rendszerek. A parlamenti választások szabályai. Az európai parlamenti választások vetített prezentáció 1-2.

előadásvázlat 1-2.

május 18. A helyi önkormányzati választások szabályai. Választási eljárás garanciái. Konzultáció

Alkotmányjog 2.

(levelező tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok
február 23. Az államszervezet felépítése. A hatalommegosztás követelménye. Kormányzati rendszerek előadásvázlat
március 9. A parlamenti jog. Az Országgyűlés szervezete és működése. Az országgyűlési képviselők jogállása. A parlament hatásköre. Törvényalkotás
március 23. A parlamenti ellenőrzés. Az Állami Számvevőszék, az alapvető jogok országgyűlési biztosa. Közpénzügyek. A Költségvetési Tanács. A Magyar Nemzeti Bank előadásvázlat
április 6. Kormányforma Magyarországon. A kormány funkciói, felelőssége
április 20. A köztársasági elnök
május 4. Alkotmányvédelem és alkotmány-bíráskodás. Az Alkotmánybíróság szervezete és működése
május 18. Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség. Az ügyészség. Konzultáció vetített prezentáció

Alkotmányjog 3.

(levelező tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok
február 10. Az alapjogok fogalma, rendszere. Az alapjogok forrásai. Az alapjogi jogviszony. Alapjogi tesztek vetített prezentáció
február 17. Az alapjogok védelme vetített prezentáció
március 3. Emberi méltóság és az élethez való jog vetített prezentáció
április 14. Az egyenlő bánásmód követelménye. A lelkiismereti és vallásszabadság vetített prezentáció 1.

vetített prezentáció 2.

április 28. Kommunikációs jogok I. vetített prezentáció
május 12. Kommunikációs jogok II. Információs jogok vetített prezentáció
május 19. A tulajdonhoz való jog. A szociális jogok. Az alapjogok harmadik generációja vetített prezentáció