egyetemi tanársegéd (lapossy@ajk.elte.hu)

2007-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, de már a diplomázást megelőzően, hallgatóként is bekapcsolódott az Alkotmányjogi Tanszék szakmai munkájába: 2005 és 2007 között az Alapjogi Tudományos Diákkör alapító titkára. 2007-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Alkotmányjogi Szekciójában dolgozatával különdíjat nyert. 2007-2010 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, 2010-ben szerzett abszolutóriumot. Kutatási témái elsődlegesen az alkotmányvédelem és az alkotmánybíráskodás, illetve az ombudsmani típusú jogvédelem kérdéseihez kapcsolódnak. Doktori kutatása az absztrakt normakontroll eljárások kezdeményezését, az indítványozási jogkörök természetét és funkcióit vizsgálja a hazai közjogi rendszerben és nemzetközi összehasonlításában.

2008 óta az Országgyűlési Biztosok Hivatalának, majd 2012-től a jogutód Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának munkatársa, 2014. november 1-e óta az Esélyegyenlőségi és Gyermekvédelmi Főosztály főosztályvezető-helyettese, egyben a Gyermekjogi Osztály vezetője. Az újjáalapított Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének 2007 óta tagja, 2014 novemberétől pedig titkára. 2007 szeptembere óta folyamatosan megbízott oktatóként vesz részt az Alkotmányjogi Tanszék oktatási és tudományos munkájában. 2013. január 1-e és 2015. december 31-e között, ezt követően 2017. április 1-étől újra egyetemi tanársegédként látja el oktatási-vizsgáztatási feladatokat valamennyi, a Tanszék által oktatott területen, az összes évfolyamon, szakon és tagozaton tart előadásokat, gyakorlatokat, illetve alternatív és fakultatív kurzusokat. 2017 februárja óta az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetében a Gyermekjogi Szakjogász és Jogi Szakokleveles Gyermekjogi Szakember Képzés oktatója.