egyetemi tanársegéd (emese.pasztor@ajk.elte.hu)

2011-ben szerzett jogi diplomát az az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt az Alapjogi Tudományos Diákkör tagja volt, 2008-ban megnyerte az állampolgári jogok országgyűlési biztosának “Emberi méltóság korlátok nélkül” címmel indított esszépályázatát, a 2011. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián a távoltartás alapjogi kérdéseiről írt dolgozatával második helyezést ért el.

A diploma megszerzése előtt több nemzetközi ügyvédi irodánál tevékenykedett gyakornokként, később pedig három éven át a Független Rendészeti Panasztestület tanácsadójaként dolgozott. 2016-ban jogi szakvizsgát tett, jeles eredménnyel.

Doktori tanulmányait 2014-ben kezdte meg az ELTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolájában, ahol 2017-ben abszolutóriumot szerzett. Kutatási területe az alapjogi családfogalom, a családi magánszféra védelme és az ezt érintő állami beavatkozások terjedelme. A kutatást megalapozó téziseit a Ghenti Egyetem “Legal Research Network” -konferenciáján is ismertette. 2017-ben elvégezte az egyetem European Master of Human Rights (LL.M.) képzését, szakdolgozatát a titkos információgyűjtés európai sztenderdjéből írta.

2017-től tanársegéd az Alkotmányjogi Tanszéken, a tanszékhez kötődő tudományos diákköri munka egyik szakmai vezetője. Angol és spanyol nyelvekből rendelkezik nyelvvizsgával.