A vizsga anyaga

A vizsgán számon kérhető tananyagot a tanszék a vizsgaidőszak előtti harmadik hét végéig véglegesíti. A vizsgakövetelményeket honlapunkon (www.alkjog.elte.hu) tesszük közzé (bal oldali gyorslinkek között: „Vizsgakövetelmények” menüpontban).

A vizsga menete

A vizsga írásbeli teszt, amely a tárgyi tudás számonkérésére irányul. A teszt megírására 60 perc áll rendelkezésre, és azon 60 pont szerezhető.

Vizsgaidőpontok és vizsgajelentkezés

Tanszékünk három vizsgaidőpontot hirdet. A vizsgaidőpontokat a szabályzatnak megfelelően a vizsgaidőszak kezdete előtti harmadik hét végéig tesszük közzé [HKR 70. § (2) bek.].

A hallgató a választása szerint legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet, ebből az egyik szükségszerűen utóvizsga. Három írásbeli vizsgalehetőségre nincs mód.

A hallgató az első, a második vagy a harmadik írásbeli vizsgaalkalomra jelentkezhet. Ha a hallgató vizsgája sikertelen, és

  • ez az első vizsgaidőpontban történik, a férőhelyek figyelembe vételével a második vagy a harmadik vizsgaidőpontban írásban utóvizsgát teljesíthet;

  • ez a második vizsgaidőpontban történik, a férőhelyek figyelembe vételével a harmadik vizsgaidőpontban írásban utóvizsgát teljesíthet;

  • ez a harmadik vizsgaidőpontban történik, további írásbeli utóvizsgát nem teljesíthet.

Szóbeli utóvizsgára tehát csak az a hallgató bocsátható, aki a vizsgaidőszakban egy vagy két elégtelen osztályzatot szerzett írásbeli vizsgaalkalmakkor.

Javítóvizsgára egy írásbeli vizsga eredményes teljesítését követően kerülhet sor – a hallgató választása szerint – írásban vagy szóban.

Dolgozatok javítása és eredmények rögzítése

A vizsgadolgozatok javítására a szabályzat értelmében 8 munkanap áll az oktatók rendelkezésére [HKR 67. § (3) bek.]. A tanszék a hallgatók tájékoztatása érdekében honlapján közzéteszi az eredmények rögzítésének és a betekintés várható időpontját.

Betekintés az írásbeli dolgozatba

Saját vizsgadolgozatába bármely hallgató betekinthet az arra kijelölt központi betekintési időpontokon. A betekintésre a szabályzat alapján a vizsgaeredmény közlését követő egy héten belül kerül sor [HKR 69. § (2) bek.]. A betekintés pontos időpontjáról a tanszék honlapján tájékozódhatnak. Egyedi betekintésre csak igazolás mellett, nyomós okból, a tanszékvezető engedélye alapján kerülhet sor.

A betekintésen a hallgató a megadott javítókulcs, illetve a tananyagként kijelölt források alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a tanszékvezetőtől.