Magyar alkotmányosság az európai integrációban

Tárgyleírás

A tárgy célja, hogy a magyar alkotmányos rendszert az Alkotmányjog tárgy keretében tanultakat kiegészítve, az Európai Uniós tagságból eredő követelmények fényében tárgyalja, kitérve az államszervezeti jogra és az alapjogi kérdésekre is.

Tematika

szeptember 20. Az EU alkotmányos jelentősége
szeptember 27. Az uniós alkotmányosság jogi keretei
október 4. Szuverenitás az EU tagállamaként
október 11. Csatlakozási klauzulák és a magyar csatlakozási klauzula
október 18. Demokratikus legitimáció és a nemzeti parlamentek helyzete
október 25. Alkotmánybíróságok és alkotmánybíráskodás az EU-ban 1
november 8. Alkotmánybíróságok és alkotmánybíráskodás az EU-ban 2
november 15. Hatáskörök megosztása, hatásköri bíráskodás
november 22. Uniós alapjogvédelem 1. – az EU Alapjogi Chartája
november 29. Uniós alapjogvédelem 2. – az uniós jog és az Emberi Jogok Európai Egyezménye
december 6. Teszt
december 13. Pótteszt

Követelmények

A kurzus ötfokozatú jeggyel értékelendő beszámolóval zárul, amely tesztjellegű kérdéseket tartalmaz majd.

Tananyag

  • Dezső Márta – Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban (HVG-ORAC, Budapest 2012) I-VIII. Fejezet
  • Az előadások anyagai