Alkotmányjogi ismeretek

Időpont: péntek 15.00-16.30 (páratlan hét)

Időpont Az előadások tematikája
09. 15. Alkotmány, alkotmányosság. A jogforrási rendszer
09. 29. A demokratikus hatalomgyakorlás
10. 13. A hatalommegosztás és a kormányzati rendszer I.
10. 27. A hatalommegosztás és a kormányzati rendszer II.
11. 10. Alkotmánybíráskodás. Igazságszolgáltatás. Közpénzek.
11. 24. Az alapjogok és az alapjogok védelme I.
12. 08. Az alapjogok és az alapjogok védelme II.

Tananyag és a vizsga anyaga

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. Második, átdolgozott kiadás (HVG-ORAC, Budapest, 2015) című tankönyv, valamint az előadásokon megjelölt jogforrások és az előadások anyaga.

Kötelező irodalom

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. Második, átdolgozott kiadás (HVG-ORAC, Budapest, 2015)

Számonkérés: írásbeli kollokvium

Előadó:

  • Dr. Lápossy Attila tanársegéd
  • Dr. Mécs János mb. oktató
  • Dr. Milánkovich András tanársegéd
  • Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán adjunktus