Alkotmányjog

Időpont: péntek 15:30-18:00 (páros hét)

Időpont Az előadások tematikája
09. 22. Alkotmány, alkotmányosság. A jogforrási rendszer
10. 06. A demokratikus hatalomgyakorlás
10. 20. A hatalommegosztás és a kormányzati rendszer I.
11. 03. A hatalommegosztás és a kormányzati rendszer II.
11. 17. Alkotmánybíráskodás. Igazságszolgáltatás. Közpénzek.
12. 01. Az alapjogok és az alapjogok védelme I.
12. 15. Az alapjogok és az alapjogok védelme II.

Tananyag és a vizsga anyaga

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. Második, átdolgozott kiadás (HVG-ORAC, Budapest, 2015) című tankönyv, valamint az előadásokon megjelölt jogforrások és az előadások anyaga.

Kötelező irodalom

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. Második, átdolgozott kiadás (HVG-ORAC, Budapest, 2015)

Számonkérés: írásbeli kollokvium

Előadó:

  • Dr. Lápossy Attila tanársegéd
  • Dr. Mécs János mb. oktató
  • Dr. Milánkovich András tanársegéd
  • Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán adjunktus