Alkotmányjog 3.

Dátum Előadás Jegyzetek
február 11. Bevezetés. Az alapjogok fogalma. Az alapjogok forrásai. Az alapjogok rendszere. Az alapjogok védelme.
február 18. Egyenjogúság. Az egyenlő bánásmód követelménye

Vetített prezentáció

Előadásvázlat

március 4. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog Előadásvázlat
március 18. Az információs jogok: az információs önrendelkezés joga és az információszabadság Előadásvázlat

Vetített prezentáció

április 1. A lelkiismereti és vallásszabadság. A véleménynyilvánítás szabadsága Előadásvázlat

Vetített prezentáció I.

Vetített prezentáció II.

Vetített prezentáció III.

április 29. Gyülekezési és egyesülési jog. A pártalapítás szabadsága, a pártok működése Előadásvázlat
május 13. A tulajdonhoz való jog. A szociális jogok. Az alapjogok harmadik generációja Előadásvázlat