Alkotmányjog 1.

Időpont: PÉNTEK 11:00-13:50

Helye: VII. tanterem (Nagy Ernő auditórium)

Dátum Előadás
szeptember 22. Bevezetés. Alapfogalmak. A magyar alkotmányfejlődés legújabb fejleményei. Az alkotmányi szintű norma
október 6. A jogforrások fogalma, fajtái, jellemzői. A jogforrási hierarchia. A jogszabályok érvényességének feltételei
október 20. A jogszabályok hatályossága. A jogbiztonság jogalkotást érintő összetevői (normavilágosság, kellő felkészülési idő, visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma, bizalomvédelem)
november 3. A magyar állampolgársági jog alapelvei. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése. Külföldiek és jogállásuk.
november 17. Választójogosultság. A közvetlen és a képviseleti demokrácia. A népszavazás jogintézménye
december 1. Választási rendszerek. A parlamenti választások szabályai. Az európai parlamenti választások
december 15. A helyi önkormányzati választások szabályai. Választási eljárás garanciái. Konzultáció

Alkotmányjog 2.

Időpont: PÉNTEK 14:30-17:20

Helye: VII. tanterem (Nagy Ernő auditórium)

Dátum Előadás
szeptember 15. Az államszervezet felépítése. A hatalommegosztás követelménye. Kormányzati rendszerek
szeptember 29. A parlamenti jog. Az Országgyűlés szervezete és működése. Az országgyűlési képviselők jogállása. A parlament hatásköre. Törvényalkotás
október 13. A parlamenti ellenőrzés. Az Állami Számvevőszék, az alapvető jogok országgyűlési biztosa. Közpénzügyek. A Költségvetési Tanács. A Magyar Nemzeti Bank
október 27. Kormányforma Magyarországon. A kormány funkciói, felelőssége
november 10. A köztársasági elnök
november 24 Alkotmányvédelem és alkotmány-bíráskodás. Az Alkotmánybíróság szervezete és működése
december 8. Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség. Az ügyészség. Konzultáció