2016/2017. akadémiai év – tavaszi félév

Jogesetmegoldási gyakorlatok

>> Kurzusleírás

Global and European Constitutionalism (KMODUL)

>> Kurzusleírás

előadó: Chronowski Nóra Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens
időpontja: szerda 18.00-20.00 óra
előfeltétel:nincs
hetente 2 óra
létszámkeret: 20 fő
helye: A/5.

Introduction to Hungarian Constitutional Law

>> Kurzusleírás

előadó: Bodnár Eszter Ph.D. egyetemi adjunktus, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Ph.D. egyetemi adjunktus
időpontja: csütörtök 10.00-12.00 óra
előfeltétel: nincs
hetente 2 óra
létszámkeret: 25 fő
helye: B/13.

Az alkotmányos rendszerváltozások története Magyarországon, különös tekintettel az 1989-1990-es évekre (KMODUL)

>> Kurzusleírás

előadó: Kukorelli István D.Sc. egyetemi tanár
időpontja: kedd 14.00-16.00 óra
előfeltétel: nincs
hetente 2 óra
létszámkeret: 15 fő
helye: B/10.

Open Justice – Constitutional Standards and International Practice (KMODUL)

>> Kurzusleírás

előadó: Bodnár Eszter Ph.D. egyetemi adjunktus
időpontja: kedd 16.00-18.00 óra
előfeltétel: nincs
hetente 2 óra
létszámkeret: 20 fő
helye: B/13.

Mit üzen Bibó a mának?

>> Kurzusleírás

előadó: Kukorelli István D.Sc. egyetemi tanár, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Ph.D. egyetemi adjunktus
időpontja: péntek 14.00-16.00 óra
előfeltétel: nincs
hetente 2 óra
létszámkeret: 10 fő
helye: A/3.

Alkotmányértelmezés és alkotmányjogi érvelés (KMODUL)

>> Kurzusleírás

előadó: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Ph.D. egyetemi adjunktus
időpontja: kedd 16.00-18.00 óra
előfeltétel: AJ1
hetente 2 óra
létszámkeret: 15 fő
helye: B/19.

A szólás szabadsága az interneten (KMODUL)

>> Kurzusleírás

előadó: Dojcsák Dalma egyetemi tanársegéd
időpontja: szerda 16.00-18.00 óra
előfeltétel: AJ3
hetente 2 óra
létszámkeret: 15 fő
helye: A/13.