egyetemi tanársegéd

E-mail: vissy.beatrix@ajk.elte.hu

>> Publikációs lista

2009-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Egyetemi évei alatt az Alkotmányjogi Tanszékhez kötődő Alapjogi Tudományos Diákkör tagjaként, illetve demonstrátorként tevékenykedett. 2008-ban az ERASMUS program keretében a Regensburgi Egyetem hallgatója volt. A 2009. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Alapjogi Szekciójában első helyezést ért el dolgozatával. Magas színvonalú tudományos diákköri munkája elismeréseként 2009-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hajnóczy díjjal tüntette ki.

2009 és 2010 között a Kar doktori iskolájának ösztöndíjas doktorandusz hallgatója, 2010 és 2012 között az Alkotmányjogi Tanszék tudományos segédmunkatársa, 2012-től főállású egyetemi tanársegéd. A 2014/15. tanévben folytatott munkájáért a HÖK a hallgatók szavazatai alapján odaítélt “Legjobb fiatal oktató” elismeréssel jutalmazta.

2009-2013 között az Eötvös Károly Intézet szakértője. 2012-2014 között alkalmazott kutató az Európai Unió FP7 programja keretében támogatott IRISS (Increasing Resilience in Surveillance Societies) projektben. 2014 októberétől jogászként együttműködik a Jókay és Társai Ügyvédi Irodával. 2016 januárjától a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet szólásszabadság programjának munkatársa.

Kutatási területe az alapjogok érvényesülésének intézményes garanciarendszere, doktori disszertációját az alkotmánybírósági alapjogvédelem témakörében írja. Németül és angolul beszél.