Felhívjuk figyelmüket, hogy a záróvizsga-előkészítő előadásokhoz készült prezentációk csak az érintett témakörök rendszerező áttekintését, illetve egyes kiemelt jelentőségű kérdések szemléltetését szolgálják, és nem tekinthetők a záróvizsgán számonkért tananyag teljeskörű bemutatásának vagy tételvázlatoknak.

A 2015/2016. tanév záróvizsga-előkészítőjének prezentációi:

A 2016/2017. tanév záróvizsga-előkészítőjének prezentációi:

A 2017/2018. tanév záróvizsga-előkészítőjének prezentációi: