professor emeritus

E-mail: ajt.dezsomarta@ajk.elte.hu

1973-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen summa cum laude minősítéssel. 1990-ig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, azóta a Kar főállású oktatója. 1994-ben védte meg kandidátusi értekezését „Választási rendszer és alkotmányos hatalomgyakorlás” címmel. 2003-ban habilitált doktori címet szerzett, 2005-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1998 és 2010 között a Kar nemzetközi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettese, nevéhez fűződik – többek között – a kari ERASMUS képzés megalapítása. 2007-től 2013-ig az Alkotmányjogi Tanszék vezetője. 2013. július 1-től a Kar professor emeritusa.

Szakértőként részt vett kodifikációs munkálatokban, több törvény szabályozási koncepciójának kidolgozásában, beleértve a választási törvényt, a népszavazási törvényt, állampolgársági törvényt, a Parlamenti Házszabályt, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényt. Szakértő tanácsadó volt a Magyar Országos Választási Irodánál 1990-1994-ig, az Igazságügyi Minisztérium új alkotmányt előkészítő szakmai bizottságában 1994-1996-ig, az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságában 1996-1998-ig, több alkalommal az Association of Central and Eastern European Election Officials képviseletében a Commission of Venice, Council for Democratic Elections-nél 1995-2005-ig.

Egyetemek és akadémiák közötti tudományos együttműködésekben, valamint választási szakértőként számos konferencia meghívásnak tett eleget az Európa Tanács és az ENSZ által támogatott választási rendszerekkel foglalkozó konferenciákon. 2005-ben vendégtanári meghívást kapott az Université Paul Cézanne Aix-Marseille III Jogi Karára. Közel száz publikációja jelent meg itthon és külföldön (pl. Lengyelország, Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia) a választási rendszerek összehasonlító alkotmányjogi tanulmányozása, valamint európai jogi és az emberi jogi témákban, szerzője többek között a Kluwer Law International gondozásában megjelenő angol nyelvű enciklopédia-sorozat magyar alkotmányjogot feldolgozó kötetének (International Encyclopedia of Laws, Constitutional Law – Hungary).

Alapító tagja és ügyvezető elnöke a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének, emellett több tudományos társaság, valamint szerkesztő bizottság tagja. Szerkesztő bizottsági elnöke az Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Series Iuridica c. folyóiratnak. 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert. 1999-ben a Xi’an-i Politikai és Jogtudományi Egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. 2005-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést, 2010-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmét vehette át.