adjunktus

E-mail: somodyb@ajk.elte.hu

Fogadóóra: előzetes e-mailes egyeztetés alapján

2000-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Doktori tanulmányait ugyanitt folytatta, 2009-ben szerzett PhD fokozatot  Az ombudsman-típusú jogvédelem című dolgozatával, szintén summa cum laude minősítéssel. A diploma megszerzése óta folyamatosan oktat alkotmányjogot a karon, az elmúlt években részt vett a tárgy oktatásában három további felsőoktatási intézményben is. 2010-től az Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa. A tanszékhez kötődő tudományos diákköri munka egyik koordinátora és szakmai vezetője. Kutatási területe az alapjogok és az alapjogvédelem, az alkotmányjog egyéb részterületei mellett elsősorban ezekben a témakörökben születtek tudományos publikációi, amelyek között az alapjogvédelemnek mind az elméletéről, mind a gyakorlatáról szóló írások találhatók. Társszerzője az Alapjogok. Alkotmánytan II. című egyetemi tankönyvnek, valamint a Kluwer Law International gondozásában megjelenő angol nyelvű enciklopédia-sorozat magyar alkotmányjogot feldolgozó kötetének (International Encyclopedia of Laws, Constitutional Law – Hungary). Tudományos kutatóként részt vett több hazai, illetve nemzetközi együttműködésben (Koszovó, Montenegró, Svájc). Szakértőként, illetve a közigazgatásban dolgozva az alapjogok védelmének, különösen az ombudsman-intézményeknek, illetve a rendes bíróságoknak a gyakorlatával foglalkozik: így például több periódusban tanácsadóként működött az Országgyűlési Biztos Hivatalánál, 2007-2008-ban az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagja volt, jelenleg a bíróságok alapjogi ítélkezését vizsgáló, 2010-ben indult OTKA-kutatás vezető kutatója. 2007-től a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének titkára. Angol, francia és spanyol nyelvekből rendelkezik nyelvvizsgával.