egyetemi docens

1998-ban fejezte be jogi tanulmányait summa cum laude minősítéssel a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol ezt követően 16 évig oktatott magyar alkotmányjogot, alkotmánytant, összehasonlító és uniós alkotmányjogot. 2007-2009 között Pécsett tanszékvezetőként tevékenykedett, és 2008-2011 között az Európai Bizottság Jean Monnet Chair projektjét vezette. 2013-tól az MTA TK Jogtudományi Intézetének részfoglalkozású munkatársa. 2014-től az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docense.

Kutatási területei az európai alkotmányosság és az integráció hatása a tagállami alkotmányos rendszerre, az alapvető jogok védelme, az európai összehasonlító alkotmányjog. 2004-ben szerzett PhD fokozatot az Európai Unió és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerének kapcsolata tárgykörében írt doktori értekezésével, 2011-ben habilitált a globalizáció és alapjogvédelem, valamint a szolidaritás mint alkotmányi érték témában tartott előadásokkal. Kétszáznál több tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője.

Számos konferencián és tudományos tanácskozáson tartott felkérés alapján előadást többek között Amsterdamban, Tilburgban, Utrechtben, Wroczlawban, Lódzban, Pilsenben, Varsóban és New Yorkban. 2009-ben az Európai Jogász Fórum közjogi szekciójának főrapportőre volt. Több, az Európai Unió által támogatott nemzetközi kutatási projektben vett részt és közreműködött nemzetközi, illetve hazai konferenciák szervezésében. 2008 óta főszerkesztője a Közjogi Szemle c. folyóiratnak. 2007-től tagja, 2014-től ügyvezető elnöke a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének. 2011-2013 között az Alapvető Jogok Biztosa Civil Konzultációs Testületének tagja volt. 2003-ban Bihari Ottó ösztöndíjas, 2004-2005 között Deák Ferenc posztdoktori ösztöndíjas, 2005-ben elnyerte az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának tudományos díját, 2012-ben a PTE Arany Katedra Díjasa, 2012-2015 között az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjasa. Angol és német nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával.