tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (chronowski.nora@ajk.elte.hu)

1998-ban fejezte be jogi tanulmányait summa cum laude minősítéssel a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol ezt követően 16 évig oktatott magyar alkotmányjogot, alkotmánytant, összehasonlító és uniós alkotmányjogot. 2007-09 között Pécsett tanszékvezetőként tevékenykedett, és 2008-11 között az Európai Bizottság Jean Monnet Chair projektjét vezette. 2013-tól 2016-ig az MTA TK Jogtudományi Intézetének részfoglalkozású munkatársa, ezt követően külső munkatárs. 2014-től az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docense, 2016-től tanszékvezető.

Kutatási területei az európai alkotmányosság és az integráció hatása a tagállami alkotmányos rendszerre, az alapvető jogok védelme, az európai összehasonlító alkotmányjog. 2004-ben szerzett PhD fokozatot az Európai Unió és a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerének kapcsolata tárgykörében írt doktori értekezésével, 2011-ben habilitált a globalizáció és alapjogvédelem, valamint a szolidaritás mint alkotmányi érték témában tartott előadásokkal. Kétszáznál több tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője.

Számos konferencián és tudományos tanácskozáson tartott felkérés alapján előadást, többek között az Amsterdami, a Tilburgi, az Utrechti, a Wroczlawi, a Lódzi, a Pilseni, a Varsói és a Barcelonai Egyetemen, valamint a New York-i Columbia Egyetemen. 2001-ben a firenzei European University Institute, 2017-ben a hágai Asser Institute vendégkutatója volt.  Több, az Európai Unió és az ERC által támogatott nemzetközi kutatási projektben vett részt, továbbá közreműködött nemzetközi, illetve hazai konferenciák szervezésében. 2007-től tagja, 2014-17 között ügyvezető elnöke a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének. 2008 óta alapító főszerkesztője a Közjogi Szemlének, amely azóta MTA listás, A kategóriás folyóirat. 2011-13 között az Alapvető Jogok Biztosa Civil Konzultációs Testületének tagja. 2014-17 között az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának választott tagja, valamint OTKA/NKFI ÁJP zsűritag. 2003-ban Bihari Ottó ösztöndíjas, 2004-2005 között Deák Ferenc posztdoktori ösztöndíjas, 2005-ben elnyerte az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának tudományos díját, 2012-ben a PTE Arany Katedra Díjasa; 2012-15, valamint 2016-19 között második alkalommal is az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíjasa. Angol és német nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával.

Publikációs jegyzéke (MTMT):

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10016702