egyetemi tanár

E-mail: kukorelli.istvan@ajk.elte.hu

1976-ban szerzett jogász diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanekkor kezdte oktatói pályáját az Alkotmányjogi Tanszéken. 1988 és 1989 között a Kar oktatási dékánhelyettese, 1991 és 1999 között az Alkotmányjogi Tanszék vezetője. 1998-ban habilitált, 1999-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. Oktatóként a tudományos diákkörök és a szakkollégiumi mozgalom aktív segítője. Kandidátus (1988), az MTA doktora (2010). 2013. július 1-jétől az Alkotmányjogi Tanszék vezetője.

A 1989-ben a Harmadik Oldal képviseletében a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások aktív résztvevője. 1994 és 1999 között az Országos Választási Bizottság tagja, 1997-től elnöke. 1999-ben hatpárti egyetértéssel alkotmánybíróvá választották, tisztségét 2008-ig töltötte be. Számos szakmai és civil szervezet alapító tagja és vezetője, 2007-től a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének elnöke.

Fő kutatási területe az alapjogok általános kérdései, a parlamenti jog és az alkotmánybíráskodás. Több száz szakmai publikáció és számos monográfia mellett népszerű alkotmánymagyarázatok, egyetemi és középiskolai tankönyvek szerzője és szerkesztője. Díszpolgári címe (Tét, 2001), oktatási intézmények díjai (Pannonhalmi Bencés Apátság, 2004, Bibó István Szakkollégium, 2008) és állami kitüntetése (Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje A Csillaggal, 2010) mellett a hallgatók több alkalommal választották meg a Kar legnépszerűbb oktatójának.