Alkotmányjog 1-2. tantárgyakhoz

Alkotmányjog 3. tantárgyhoz

BA képzésben résztvevő politológus hallgatóknak és igazságügyi igazgatási szakos hallgatóknak

  • Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. (Budapest, 2016, HVG-Orac)
    lásd a kiadó honlapján >>