Alkotmányjog 1-2. tantárgyakhoz

  • Dezső Márta – Vincze Attila (szerk.): A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai (Budapest, 2004, Osiris)
    lásd a kiadó honlapján >>

Alkotmányjog 3. tantárgyhoz

BA képzésben résztvevő politológus hallgatóknak és igazságügyi igazgatási szakos hallgatóknak

  • Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. (Budapest, 2012, HVG-Orac)
    lásd a kiadó honlapján >>