Az előadásvázlatokat az előadástematika szerinti lebontásban a félév előrehaladtával folyamatosan tesszük közzé.

Alkotmányjog 1.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
szeptember 11. Bevezetés. Alkotmány, alkotmányosság I. előadásvázlat

vetített prezentáció

Szemináriumi Feladatgyűjtemény

Joganyaggyűjtemény

szeptember 18. Alkotmányosság II. előadásvázlat

vetített prezentáció

szeptember 25. Alkotmányértelmezés I.

előadásvázlat

vetített prezentáció

október 2. Jogforrások I.
október 9. Jogforrások II.
október 16. Szuverenitás
november 6. Állam és polgár I.
november 13. Állam és polgár II.
november 20. Választójogosultság
november 27. A közvetlen demokrácia
december 4. Alkotmányértelmezés II.
december 11. Demokrácia

Alkotmányjog 2.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
szeptember 11. Az államszervezet felépítése. A hatalommegosztás követelménye előadásvázlat

vetített prezentáció

Szemináriumi Feladatgyűjtemény 1-2
szeptember 18. Kormányzati rendszerek előadásvázlat
szeptember 25. Magyarországi választási rendszerek
október 2. Országgyűlés I. (Az Országgyűlés szervezete és működése. Az országgyűlési képviselők jogállása)
október 9. Országgyűlés II. (Törvényalkotási funkció, ellenőrzési funkció)
október 16. A Kormány funkciója, felelőssége
november 6. Az államfő szerepe a kormányzati rendszerekben. A köztársasági elnök jogállása és hatáskörei
november 13. Az alkotmánybíráskodás fogalma és modelljei
november 20. A magyar alkotmánybíráskodás jellemzői. Az Alkotmánybíróság jogállása és hatáskörei
november 27. Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bírói függetlenség. Az ügyészség
december 4. Közpénzügyek
december 11. A magyar kormányzati rendszer összehasonlító alkotmányjogi perspektívában

Alkotmányjog 3.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
szeptember 11. Emberi jogok – alapjogok. Az alapjogok fogalma, rendszere. Az alapjogok forrásai

előadásvázlat

Szemináriumi Feladatgyűjtemény

szeptember 18. Az alapjogi jogviszony. Alapjogi tesztek
szeptember 25. Az alapjogok védelme I. – Az alapjogvédelmi intézményrendszer
október 2. Az alapjogok védelme II. – Az alapjogok bírói védelme
október 9. Emberi méltóság és az élethez való jog
október 16. Az egyenlő bánásmód követelménye
november 6. Lelkiismereti és vallásszabadság. A szekularizált állam és a világnézeti semlegesség
november 13. Kommunikációs jogok I.
november 20. Kommunikációs jogok II.
november 27. Kommunikációs jogok III.
december 4. Információs jogok
december 11. A tulajdonhoz való jog. A szociális jogok. Harmadik generációs jogok