Az előadásvázlatokat az előadástematika szerinti lebontásban a félév előrehaladtával folyamatosan tesszük közzé.

Alkotmányjog 1.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
február 12. Bevezetés. Alkotmány, alkotmányosság I. előadásvázlat

vetített prezentáció

Szemináriumi Feladatgyűjtemény

Joganyaggyűjtemény

február 19. Alkotmányosság II. előadásvázlat

vetített prezentáció

február 26. Jogforrások I.

előadásvázlat

március 5. Jogforrások II. előadásvázlat

vetített prezentáció

március 12. Jogesetmegoldás (Módszertani ea.)
március 19. Szuverenitás, demokrácia előadásvázlat

vetített prezentáció

március 26. Állam és polgár I. (Nemzet és állampolgárság) előadásvázlat I-II.

vetített prezentáció

április 9. Állam és polgár II. (Nemzetiségek és egyéb jogi státuszok) vetített prezentáció
április 16. Választójog előadásvázlat

vetített prezentáció

április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat

vetített prezentáció

május 7. Vizsgafelkészítő előadás
május 14. Konzultáció

Alkotmányjog 2.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Dátum Előadás Előadásvázlat, diasorok Szemináriumi feladatlapok
február 12. Az államszervezet felépítése. A hatalommegosztás követelménye előadásvázlat

vetített prezentáció

Szemináriumi Feladatgyűjtemény
február 19. Kormányzati rendszerek előadásvázlat

vetített prezentáció

február 26. Magyarországi választási rendszerek előadásvázlat

vetített prezentáció

március 5. Országgyűlés I. (Az Országgyűlés szervezete és működése. Az országgyűlési képviselők jogállása) előadásvázlat
március 12. Országgyűlés II.  (törvényalkotás) előadásvázlat
március 19.

Országgyűlés III. (parlamenti ellenőrzés)

előadásvázlat
március 26. A Kormány funkciója, felelőssége vetített prezentáció
április 9. Az államfő szerepe a kormányzati rendszerben. A köztársasági elnök jogállása és hatáskörei vetített prezentáció
április 16. Az alkotmánybíráskodás fogalma és modelljei Előadásvázlat 1-2

vetített prezentáció

április 23. A magyar alkotmánybíráskodás jellemzői. Az Alkotmánybíróság jogállása és hatáskörei vetített prezentáció
május 7. Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bírói függetlenség. Az ügyészség előadásvázlat

vetített prezentáció

május 14. Közpénzügyek előadásvázlat

vetített prezentáció