Alkotmányjog 1.

(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Az előadásvázlatokat az előadástematika szerinti lebontásban a félév előrehaladtával folyamatosan tesszük közzé.

Tematika

Előadásvázlat, diasorok

Szemináriumi feladatlapok
Alkotmány – alkotmányosság Vetített prezentációElőadásvázlat
(1. előadás)

Előadásvázlat
(2. előadás)

Példák a bevezető órához

Jogforrások I-II. Vetített prezentáció
(1. előadás
)

Vetített prezentáció
(2. előadás)

Előadásvázlat

Szemináriumi feladatgyűjtemény

A jogesetmegoldás metodikája. (módszertani előadás) Vetített prezentáció
Szuverenitás, demokrácia I-II. Vetített prezentáció

Előadásvázlat

Állampolgárság I-II.

Vetített prezentáció
(1. előadás)

Vetített prezentáció
(2. előadás)

Előadásvázlat 1.
Előadásvázlat 2.

Közvetlen demokrácia Előadásvázlat
Vizsgafelkészítő előadás Vetített prezentáció
Választójog. Választási rendszerek Előadásvázlat 1.
Vetített prezentáció
(1. előadás)


Előadásvázlat 2.

X