egyetemi tanársegéd

Jogi diplomáját 2012-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi tanulmányai során az Alkotmányjogi Tanszékhez kötődő Alapjogi Tudományos Diákkör tagjaként, később titkáraként, illetve tanszéki demonstrátorként foglalkozott alkotmányjoggal. 2009-ben egy szemesztert a svédországi Lund egyetemén tölt Erasmus ösztöndíjjal. A 2011. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Alapjogi Szekciójában a szimbolikus beszéd alapjogi megítéléséről szóló dolgozata különdíjban részesült.

2012 és 2015 között a kar Jogtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója. 2015-től egyetemi tanársegéd. 2012-ben a CivilMédia Nonprofit Kft. munkatársa, 2013-ban a dr. Karsai Dániel Ügyvédi Iroda jogásza. 2013 szeptemberétől a Társaság a Szabadságjogokért szólásszabadság programjának vezetője. Kutatásait elsősorban a szólásszabadság és a médiajog területén végzi. Angolul és franciául beszél.