Alkotmányjog 2. és Alkotmányjog 3.
(nappali tagozatos joghallgatók számára)

Az előadásvázlatokat az előadástematika szerinti lebontásban a félév előrehaladtával folyamatosan tesszük közzé.

Alkotmányjog 2.

Szemináriumi feladatgyűjtemény ITT letölthető.

Előadás Vetített prezentáció Előadásvázlat
Az államszervezet felépítése. A hatalommegosztás követelménye Kattintással
letölthető
Kattintással letölthető
Kormányzati rendszerek Kattintással elérhető Kattintással letölthető
Magyarországi választási rendszerek Kattintással
elérhető
Kattintással letölthető
Országgyűlés I. (Az Országgyűlés szervezete és működése. Az országgyűlési képviselők jogállása) X Kattintással elérhető
Országgyűlés II. (törvényalkotási funkció, ellenőrzési funkció) X
A Kormány funkciója, felelőssége X Kattintással letölthető
Az államfő szerepe a kormányzati rendszerben. A köztársasági elnök jogállása és hatáskörei X Kattintással letölthető
Az alkotmánybíráskodás fogalma és modelljei Kattintással letölthető Kattintással letölthető
A magyar alkotmánybíráskodás jellemzői. Az Alkotmánybíróság jogállása és hatáskörei Kattintással letölthető
Az igazságszolgáltatás alapelvei, a bírói függetlenség. Az ügyészség x Kattintással letölthető
Közpénzügyek x Kattintással letölthető

Alkotmányjog 3.

Szemináriumi feladatgyűjtemény ITT letölthető.

Előadás Vetített prezentáció Előadásvázlat
Bevezetés. Az emberi jogok fogalmának megjelenése és (eszme)történeti alapjai. Az emberi jogok tételes joggá válása. Kattintással letölthető Kattintással
letölthető
Az alapjogok általános kérdései  (Az alapjog fogalma, rendszere. Az alapjogi jogviszony. Az alapjogok korlátozása) Kattintással letölthető
Az alapjogok védelme I. – Az alapjogok bírói védelme.  Az alkotmányjogi panasz Kattintással letölthető Kattintással
letölthető
Az alapjogok védelme II. – Alapjogvédelmi panaszmechanizmusok: ombudsmanok és hatóságok X
Emberi méltóság és az élethez való jog X Kattintással letölthető
Az egyenlő bánásmód követelménye Kattintással elérhető Kattintással elérhető
Véleménynyilvánítás szabadsága I. A kommunikációs jogcsoport Kattintással elérhető Kattintással letölthető
Véleménynyilvánítás szabadsága II. Szólás- és sajtószabadság Kattintással elérhető
Véleménynyilvánítás szabadsága III. A gyülekezési és egyesülési szabadság Kattintással letölthető Kattintással letölthető
Lelkiismereti és vallásszabadság. A szekularizált állam és a világnézeti semlegesség Kattintással letölthető Kattintással letölthető
Információs jogok I. – Privacy, adatvédelem Kattintással letölthető Kattintással letölthető
Információs jogok II. – Információszabadság Kattintással letölthető
A tulajdonhoz való jog. Szociális jogok. A harmadik generációs jogok. Konzultáció x Kattintással letölthető