adjunktus

E-mail: eszter.bodnar@ajk.elte.hu

2006-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt az Alkotmányjogi Tanszék demonstrátora, a Közjogi Kör alkotmányjogi kutatócsoport tagja volt. A 2005. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián dolgozatával harmadik helyezést ért el.

2009-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában abszolutóriumot szerzett. 2008 és 2012 között megbízott oktatóként vett részt az Alkotmányjogi Tanszék oktatási és kutatási tevékenységében, 2013 januártól a Tanszék főállású munkatársa. 2013 decemberében “A választójog alapjogi tartalma és korlátai” című értekezésével doktori fokozatot szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában.

A jogi diploma megszerzését követően 2008-ig az Országos Választási Iroda jogi szakértőjeként, 2008 és 2012 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, majd Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Alkotmányjogi Főosztályának jogi szakreferenseként dolgozott. 2013 januárjától az Európai Választási Szakértők Egyesületének jogi szakértője.

Fő kutatási területe a politikai részvételi jogok alapjogi megközelítése, különös tekintettel a választójog alkotmányjogi korlátaira és védelmének eszközeire. Angolul, németül és franciául beszél.