Alkotmányvédelem, alkotmánybíráskodás

Levelező tagozat (JL4:ALT(2):AJ)

2017/18/1

Oktatás célja:

A kurzus alapvető célja, hogy az alkotmányjogi törzsanyagon túlmutatóan áttekintést adjon az alkotmánybíráskodás funkcióiról, jelentőségéről, a jelenlegi magyar alkotmánybíráskodás működési sajátosságairól. Az előadások a magyar alkotmánybíráskodás hatásköri, jogállási alapkérdéseinek, aktuális dilemmáinak megértéshez kívánnak támpontot nyújtani az elméleti összefüggések mellett az európai sztenderdek és összehasonlító jogi szempontok beemelésével. A kurzus keretében külön előadás foglalkozik az alkotmánybírósági működés és eljárás sajátosságaival, illetve az alkotmánybírósági döntéshozatal, a határozat és az érvelés elemeinek bemutatásával. A kurzuson sor kerül a bíróság, az ombudsman által kezdeményezett normakontroll eljárás sajátosságai kapcsán a joggyakorlat elemzésére is.

Tantárgy tartalma:

 • Az alkotmánybíráskodás fogalmi elemei, jelentősége, története
 • Karakterváltás 1. A független alkotmánybíráskodás: jogállási alapkérdések
 • Karakterváltás 2. Az Alkotmánybíróság hatásköri katalógusa
 • A bírósági és az ombudsmani indítványozás jellemző sajtosságai és gyakorlata
 • Az alkotmánybírósági működés, eljárás és döntéshozatal
 • Az alkotmánybírósági döntés, a jogkövetkezmények, a határozat elemei
 • Az írásbeli teszt megírása

Számonkérési és értékelési rendszer:

A kurzus eredményes teljesítésének feltételei:

 • órai jelenlét a Hallgatói Követelményrendszer előírásai szerint,
 • írásbeli záró teszt teljesítése a kurzuson megjelölt szakirodalomból és joganyagokból.

Irodalom:

 • Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Tankönyv kijelölt részei
 • A kurzus során az előadó által kijelölt, elektronikus formában (NEPTUN) is hozzáférhetővé tett egyes tanulmányok, jogi állásfoglalások, illetve joganyagok