adjunktus

E-mail: pappimre@ajk.elte.hu

Jogi diplomáját 1994-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. 1991 tavaszán parlamenti kutatási ösztöndíjban részesült, 1992 és 1994 között Köztársasági Ösztöndíjas, egyetemi évei alatt az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör titkáraként, tanszéki demonstrátorként végezte munkáját több éven keresztül. 1993-ban az „Ellenőrzési eszközök a parlament plénumán” c. dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Egyetemi és diákköri teljesítménye jutalmául 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Pro Scientia-éremmel tüntette ki. 1996-ban jogi szakvizsgát tett.

A jogi diploma megszerzését követően félévig az Országgyűlés jogi szakértőjeként, majd a Belügyminisztérium miniszteri főtanácsadójaként dolgozott, 1999-től 2002-ig az Alkotmánybíróságon volt főtanácsadó. 2002 és 2006 között az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, 2006 és 2009 között közjogi szakállamtitkár az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban. 2009-ben szabályozási szakjogászi (kodifikátor) képesítést szerzett. Évek óta a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora.

Egyetemi oktatóként 1994 óta oktat a tanszéken, közreműködik az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének munkájában. 1999-től egyetemi adjunktus. 1996 és 2002 között a Bibó István Szakkollégium igazgatója. Több éven keresztül vett részt az ELTE győri kihelyezett tagozata munkájában, majd a Széchenyi István Egyetemen alkotmányjogot oktatott.

Több egyetemi tankönyv társszerzője. Speciális képzési programjai között szerepelt a Parlamenti Kör működtetése (1995-1997), a magyarországi jogklinikai képzés meghonosítása (1997), a Közjogi Kör létesítése (2002) és azóta is tartó működtetése. Több hallgatója már Pro Scientia-érmes,  tudományos diákköri munkában végzett tevékenységére figyelemmel mestertanári elismerésben részesült.

2010 márciusában a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesítette az alkotmányossági szempontoknak a kormányzati munkában való erőteljes érvényesítésében, valamint a közjogi szakemberek új generációjának nevelésében végzett tevékenysége elismeréseként. 2016-ban Pro Ingenio Elismerő Oklevelet vehetett át az Eötvös Loránd Tudományegyetemtől az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkájáért.