Ajánlott szakdolgozati témakörök

 • A magyar alkotmányfejlődés
 • A hatalmi ágak elválasztásának elmélete. A hatalommegosztás elve a magyar alkotmányos rendszerben
 • Választójog. Választási rendszerek
 • Népszavazás. Népi kezdeményezés
 • Az Országgyűlés jogalkotási funkciója
 • Az Országgyűlés ellenőrzési funkciója
 • Kormányzati rendszerek. A magyar kormányzati rendszer
 • A köztársasági elnök jogállása. Az államfő feladat- és hatáskörei
 • A Kormány Országgyűlés előtti felelőssége. Kancellári kormány
 • Az állami költségvetés és közpénzügyek a magyar alkotmányos rendszerben
 • Az alkotmánybíráskodás. Az Alkotmánybíróság hatáskörei
 • Az igazságszolgáltatás
 • A magyar ombudsman-rendszer. Az országgyűlési biztosok alapjogvédő tevékenysége
 • Az alapjogok rendszere, korlátai és védelme
 • Az egyenlő bánásmód követelménye a magyar alkotmányos rendszerben
 • Az élethez és emberi méltósághoz való jog és az abortusz
 • Az élethez és emberi méltósághoz való jog és az eutanázia
 • A véleménynyilvánítási szabadság korlátai
 • A gyülekezési jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában
 • Az egyesülési jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában
 • A személyes adatok védelméhez való jog
 • A közérdekű adatok nyilvánossága

A fentiek csak ajánlott témakörök, a pontos dolgozatcím a konzulens oktatóval való megbeszélés után kerül meghatározásra. Témavezetőnek választhatók – az érintett oktatóval való egyeztetés alapján – Németh Lajos (nemeth.lajos@alkotmanyjog.hu) és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (pozsarz@ajk.elte.hu), valamint a Tanszék oktatói.

Határidők

Témaválasztás és az I. konzultáció: október 1.
II. konzultáció és a dolgozat vázlatának bemutatása: december 1.
Témaváltoztatás: december 15.

A közölt határidőktől a Tanszék csak indokolt esetekben tér el.