DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT AZ ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉKRE
a 2017/2018. tanévre

Az Alkotmányjogi Tanszék ezúton pályázatot hirdet az alkotmányjog iránt érdeklődő hallgatók számára, akik részt kívánnak venni a tanszék kutatómunkájában, valamint oktatás- és tudományszervezési tevékenységében.

A demonstrátori megbízás célját és tartalmát, valamint a pályázat benyújtásának általános feltételeit a demonstrátorok megbízásáról szóló 2/2010. (XII.15.) sz. dékáni utasítás tartalmazza. Ezek szerint demonstrátori megbízásra az a hallgató pályázhat, aki

 • nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a Magyar alkotmány- és jogtörténet, illetve a Római jog alapvizsgákat eredményesen teljesítette,
 • a megelőző két szemeszterének tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga legalább jó rendű, valamint
 • a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt még nem merítette ki. [1. § (2) bek.]

A pályázat részeként a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 • demonstrátori pályázati űrlapot,
 • önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • egy tanszéki oktató ajánlását,
 • a pályázat beadását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumot – Neptunból nyomtatva.

A pályázók az önéletrajzukban külön részben térjenek ki az alábbiakra:

 • az Alkotmányjog tárgyból eddig szerzett kollokviumi érdemjegyek,
 • az Alkotmányjogi Tanszék által oktatott milyen alternatív, illetve fakultatív kurzusokat teljesítettek és milyen eredménnyel,
 • készítettek-e alkotmányjogi tárgyú évfolyamdolgozatot (cím, konzulens, érdemjegy),
 • az alkotmányjogi tudományos diákkör (Közjogi Kör, Alapjogi TDK) szakmai és szervező tevékenységében való részvétel,
 • más egyetemi vagy egyetemen kívüli alkotmányjoghoz kapcsolódó szakmai tevékenység, teljesítmény.

A pályázatot a dékán úrhoz címezve az Alkotmányjogi Tanszéken kell benyújtani.

A pályázat leadási határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázókat a tanszékvezető által létrehozott bizottság szakmai beszélgetésen hallgatja meg, melynek időpontja: 2017. szeptember 22. (péntek), 9 óra

Budapest, 2017. szeptember 5.

Alkotmányjogi Tanszék

Comments are closed.