Schmidt Péter Tanár Úr 90. születésnapja

Schmidt Péter professzor úr, tanszékünk egykori oktatója, a Kar egykori dékánja, a rendszerváltást követő első Alkotmánybíróság tagja december 27-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból az Alkotmányjogi Tanszék közössége, egykori kollégái, barátai és tanítványai köszöntötték.

Schmidt Péter a modern magyar alkotmányjog-tudomány és alkotmányjogi oktatás meghatározó alakja: 1951 és 1996 között a ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének oktatója, 1971-1977 és 1980-1990 között tanszékvezető, 1980-1983 között dékán. 1990-ben az első Alkotmánybíróság tagjává választották, amely tisztséget 1996-ig, hetvenedik életévéig töltötte be.

Schmidt tanár úr oktatói és tudományos munkásságát, továbbá a rendszerváltás folyamatában betöltött szerepét először Chronowski Nóra tanszékvezető egyetemi docens, majd Stumpf István alkotmánybíró, Milánkovich András, a Bibó István Szakkollégium igazgatója, végül Kukorelli István egyetemi tanár méltatta beszédében. (Kukorelli István laudációja itt olvasható.) Az ünnepeltet kollégái és barátai egy személyes laudációkat tartalmazó kézírásos emlékkönyvvel lepték meg.

Tanár úrnak ezúton is boldog születésnapot, további sok-sok évnyi jó egészséget és sok örömöt kívánunk!

Comments are closed.