Archive for the ‘Nincs kategorizálva’ Category

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pozsár-Szentmiklósy Zoltán órarend szerinti fogadóórája ezen a héten október 13-án (pénteken) 13:00- 14:30 óra között lesz megtartva.

Köszönjük megértésüket.

Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kukorelli István október 11-i (szerda) fogadóórája elmarad. Időpont-egyeztetés céljából kérjük, szíveskedjenek e-mailben keresni tanár urat.

Megértésüket köszönjük.

Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Somody Bernadette október 11-i (szerda) fogadóórája elmarad. Kérjük, hogy időpontegyeztetés végett e-mailben keressék a tanárnőt.

Köszönjük megértésüket.

Alkotmányjogi Tanszék

Tájékoztatjuk az Erasmus programban részt vett hallgatókat, hogy a jelen Erasmus vizsgaidőszakban a tanszék az alábbi két vizsgaidőpontot jelölte ki:
 • szept. 22. (péntek) 9:30
 • szept. 27. (szerda) 11:30

Az érintett hallgatókat kérjük, hogy a somodyb@ajk.elte.hu e-mail címen jelentkezzenek.

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT AZ ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉKRE
a 2017/2018. tanévre

Az Alkotmányjogi Tanszék ezúton pályázatot hirdet az alkotmányjog iránt érdeklődő hallgatók számára, akik részt kívánnak venni a tanszék kutatómunkájában, valamint oktatás- és tudományszervezési tevékenységében.

A demonstrátori megbízás célját és tartalmát, valamint a pályázat benyújtásának általános feltételeit a demonstrátorok megbízásáról szóló 2/2010. (XII.15.) sz. dékáni utasítás tartalmazza. Ezek szerint demonstrátori megbízásra az a hallgató pályázhat, aki

 • nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a Magyar alkotmány- és jogtörténet, illetve a Római jog alapvizsgákat eredményesen teljesítette,
 • a megelőző két szemeszterének tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga legalább jó rendű, valamint
 • a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt még nem merítette ki. [1. § (2) bek.]

A pályázat részeként a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 • demonstrátori pályázati űrlapot,
 • önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • egy tanszéki oktató ajánlását,
 • a pályázat beadását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumot – Neptunból nyomtatva.

A pályázók az önéletrajzukban külön részben térjenek ki az alábbiakra:

 • az Alkotmányjog tárgyból eddig szerzett kollokviumi érdemjegyek,
 • az Alkotmányjogi Tanszék által oktatott milyen alternatív, illetve fakultatív kurzusokat teljesítettek és milyen eredménnyel,
 • készítettek-e alkotmányjogi tárgyú évfolyamdolgozatot (cím, konzulens, érdemjegy),
 • az alkotmányjogi tudományos diákkör (Közjogi Kör, Alapjogi TDK) szakmai és szervező tevékenységében való részvétel,
 • más egyetemi vagy egyetemen kívüli alkotmányjoghoz kapcsolódó szakmai tevékenység, teljesítmény.

A pályázatot a dékán úrhoz címezve az Alkotmányjogi Tanszéken kell benyújtani.

A pályázat leadási határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázókat a tanszékvezető által létrehozott bizottság szakmai beszélgetésen hallgatja meg, melynek időpontja: 2017. szeptember 22. (péntek), 9 óra

Budapest, 2017. szeptember 5.

Alkotmányjogi Tanszék