Tisztelt NAPPALI Tagozatos Hallgatók!

Utóvizsgára azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az írásbeli vizsgaalkalmakon legalább két elégtelen érdemjegyet szereztek. A szóbeli utóvizsga – az írásbeli vizsga szerkezetéhez igazodóan - két részből áll. A hallgatónak először a tananyag különböző témaköreiből húzott kérdések alapján az írásbeli vizsga első részének teljesítéséhez kijelölt vizsgaanyag ismeretéről kell számot adnia. Ezt követően, feltéve, hogy a hallgató a vizsga első részét megfelelően teljesítette, a szükséges jogforrások birtokában egy jogesetet kell megoldani a szeminarizált témakörök egyikéből.

Javítóvizsgára azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik legalább egy írásbeli vizsgát eredményesen (minimum elégséges érdemjeggyel) teljesítettek. A javítóvizsga csupán egy részből áll: tételkérdés húzása itt nem történik, ellenben két komplex jogesetet kell megoldani két különböző témakörből.

Az utó- és javítóvizsgán a jogesetek megoldásához szükséges jogforrásokat és tankönyveket a hallgatók maguk biztosítják. A szóbeli vizsgán is csak nyomtatott, nem jegyzetelt jogforrás és tankönyv használható. A Tanszék fenntartja a jogot arra, hogy az alkalmazni kívánt segédeszközöket átvizsgálja abból a szempontból, hogy azok nem tartalmaznak-e nem megengedett jegyzeteket.

Mind a minimumkérdések, mind a jogeset kidolgozására felkészülési idő áll rendelkezésre.

Az utóvizsgák bizottság előtt zajlanak.

Tisztelt LEVELEZŐ Tagozatos Hallgatók!

A szóbeli utóvizsgán kihúzott kérdések alapján az írásbeli vizsgára kijelölt tananyag ismeretéről kell számot adni. A kérdések kidolgozására felkészülési idő áll rendelkezésre. Azok a hallgatók, akik a félévben már kétszer vizsgáztak sikertelenül, a harmadik alkalommal bizottság előtt vizsgáznak.

Budapest, 2017.június 29.

Kedves Kollégák!

A június 22-én írt dolgozatokba a tanszék 2017. június 28-án (szerdán) 13.00 és 14.00 óra között nyit lehetőséget betekintésre, a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára egyaránt.

A betekintésen mindenki csak a saját dolgozatát jogosult megtekinteni. Más dolgozatának megtekintését csak írásbeli meghatalmazás esetén áll módunkban biztosítani. A betekintés helyszíne az Alkotmányjogi Tanszék.

Az eredmények és ponthatárok a bal oldali VIZSGAEREDMÉNYEK menüpontban olvashatók.

Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy tanszékünk valamennyi kötelező tárgy vonatkozásában közzétette a 2016/17. tanév tavaszi vizsgaidőszakában esedékes vizsgák követelményrendszerét. A követelmények a baloldali linksor “Vizsgakövetelmények” menüpontban tekinthetők meg.

Budapest, 2017. április 18.

Alkotmányjogi Tanszék