Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tudományos műhelyvita sorozatot indít, amelynek keretében tudományos közlésre szánt kéziratok, tanulmányok kerülnek megvitatásra. A műhelyvita előadói elsősorban a tanszék munkatársai, de esetenként más szakembereket is felkérünk a közreműködésre. A műhelyvita a szakmai közösség számára nyilvános.

A sorozat első eseményére 2019. október 1-jén (kedden) 16 órakor kerül sor az Alkotmányjogi Tanszéken. A kézirat opponense Pozsár-Szentmiklósy Zoltán és Szente Zoltán lesz. A kéziratot és az eseményt illetően bővebb információ a tothviktoriadora@ajk.elte.hu címen kérhető.

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy elkészült az Alkotmányjogi Tanszék hírleve. A hírlevél átfogó tájékoztatást nyújt a tanszéki műhely tudományos életének fejleményeiről – publikációinkról és előadásainkról, új tankönyveinkről, a tanszéken lezajlott doktori védésekről és habilitációkról, hazai és nemzetközi kutatási együttműködéseinkről, valamint a Tanszékhez köthető díjakról és elismerésekről. A Hírlevél a linkre kattintva tölthető le.