NAPPALI TAGOZAT

A nappali tagozat összes hallgatója a VI. teremben vizsgázik.

LEVELEZŐ TAGOZAT

Valamennyi hallgatót a VII. terembe várjuk.

Kedves Kollégák!

A június 8-án írt dolgozatokba a tanszék június 15-én (csütörtökön) 15.00 és 16.30 óra között nyit lehetőséget betekintésre, a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára egyaránt.

A betekintésen mindenki csak a saját dolgozatát jogosult megtekinteni. Más dolgozatának megtekintését csak írásbeli meghatalmazás esetén áll módunkban biztosítani. A betekintés helyszíne az Alkotmányjogi Tanszék.

AZ EREDMÉNYEK ÉS PONTHATÁROK A BALOLDALI LINKSOR “VIZSGAEREDMÉNYEK” PONTJÁBAN TEKINTHETŐK MEG.

Alkotmányjogi Tanszék

Kedves Kollégák!

A június 8-án írt nappali tagozatos AJ 1. vizsgák első részén írt tesztek javítását lezártuk. Azok a hallgatók, akik a vizsga ezen részét eredménytelenül teljesítették, a Neptun rendszeren keresztül már értesültek erről.

A vizsga második részének (jogesetmegoldás) javítása folyamatban van. A végleges eredményeket június 14-én, szerdán, a délután folyamán rögzítjük. Kérjük addig szíves türelmüket.

levelező tagozatos hallgatók vizsgadolgozatának javítását szintén lezártuk, az eredményeket rögzítettük. Az elért pontszámokat ugyancsak június 14-én tesszük közzé honlapunkon. Köszönjük türelmüket.

Alkotmányjogi Tanszék

Kedves Kollégák!

A május 25-én írt dolgozatokba a tanszék június 2-án (pénteken) nyit lehetőséget az alábbi beosztás szerint:

A – K kezdőbetűs vezetéknevűek számára: 17.00 – 18.00 óra között
L – Z kezdőbetűs vezetéknevűek számára: 18.00 – 19.00 óra között

A betekintésen mindenki csak a saját dolgozatát jogosult megtekinteni. Más dolgozatának megtekintését csak írásbeli meghatalmazás esetén áll módunkban biztosítani. A betekintés helyszíne az Alkotmányjogi Tanszék.

AZ EREDMÉNYEK ÉS PONTHATÁROK A BALOLDALI LINKSOR “VIZSGAEREDMÉNYEK” PONTJÁBAN TEKINTHETŐK MEG.

Alkotmányjogi Tanszék

Kedves Kollégák!

A május 25-én írt nappali tagozatos AJ 1. vizsgák első részén írt tesztek javítását lezártuk. Azok a hallgatók, akik a vizsga ezen részét eredménytelenül teljesítették, a Neptun rendszeren keresztül már értesültek erről.

A vizsga második részének (jogesetmegoldás) javítása folyamatban van. A végleges eredményeket június 1-jén (csütörtökön) rögzítjük. Kérjük addig szíves türelmüket.

levelező tagozatos hallgatók vizsgadolgozatának javítását szintén lezártuk, az eredményeket rögzítettük. Az elért pontszámokat ugyancsak június 1-jén tesszük közzé honlapunkon. Köszönjük türelmüket.

Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy tanszékünk valamennyi kötelező tárgy vonatkozásában közzétette a 2016/17. tanév tavaszi vizsgaidőszakában esedékes vizsgák követelményrendszerét. A követelmények a baloldali linksor “Vizsgakövetelmények” menüpontban tekinthetők meg.

Budapest, 2017. április 18.

Alkotmányjogi Tanszék

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az Alkotmányjogi Tanszék tudományos diákköri műhelyeinek hallgatói a március 29-31. között Miskolcon megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Szívből gratulálunk Balogh Annamáriának, Bognár Katának, Burján Evelinnek, Cseh Kristófnak, Csizmazia Orsolyának, Deáki Dorottyának, Fábián Áronnak, Harza Kingának, Havasi Eszternek, Kiripolszky Michaelának, Kósa Dorottyának, Mráz Attilának, Ormos Kristófnak, Papp Dorottyának, Romsics Richárdnak, Szalai Flórának, Tóth Áronnak és Varga Kálmánnak!
  • Az Alkotmányjog I. tagozatban Balogh Annamária (konzulensek: Dojcsák Dalma és Papp Imre) II. helyezést ért el.
  • Az Alkotmányjog II. tagozatban Havasi Eszter (konzulensek: Papp Imre és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán) I. helyezést, Burján Evelin (konzulensek: Kukorelli István és Lápossy Attila) és Mráz Attila (konzulens: Somody Bernadette) különdíjat, Szalai Flóra (felkészítő oktató: Vissy Beatrix) a legjobb opponensnek járó elismerést nyerte el.
  • Az Alkotmányjog III. tagozatban Kiripolszky Michaela (konzulens: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán) különdíjat nyert, Bognár Kata (felkészítő oktató: Dojcsák Dalma) pedig a legjobb opponens lett.

Hallgatóink szép számmal szerepeltek a verseny más tagozataiban is, ahol szintén remek teljesítményt nyújtottak.

A csapat felkészítésében a tanszék oktatói közül Bodnár Eszter, Dojcsák Dalma, Kukorelli István, Lápossy Attila, Milánkovich András, Pásztor Emese, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Somody Bernadette, Szalbot Balázs, Vissy Beatrix, valamint az Alapjogi TDK és a Közjogi Kör tagjai működtek közre.

Schmidt Péter professzor úr, tanszékünk egykori oktatója, a Kar egykori dékánja, a rendszerváltást követő első Alkotmánybíróság tagja december 27-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból az Alkotmányjogi Tanszék közössége, egykori kollégái, barátai és tanítványai köszöntötték.

Schmidt Péter a modern magyar alkotmányjog-tudomány és alkotmányjogi oktatás meghatározó alakja: 1951 és 1996 között a ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének oktatója, 1971-1977 és 1980-1990 között tanszékvezető, 1980-1983 között dékán. 1990-ben az első Alkotmánybíróság tagjává választották, amely tisztséget 1996-ig, hetvenedik életévéig töltötte be.

Schmidt tanár úr oktatói és tudományos munkásságát, továbbá a rendszerváltás folyamatában betöltött szerepét először Chronowski Nóra tanszékvezető egyetemi docens, majd Stumpf István alkotmánybíró, Milánkovich András, a Bibó István Szakkollégium igazgatója, végül Kukorelli István egyetemi tanár méltatta beszédében. (Kukorelli István laudációja itt olvasható.) Az ünnepeltet kollégái és barátai egy személyes laudációkat tartalmazó kézírásos emlékkönyvvel lepték meg.

Tanár úrnak ezúton is boldog születésnapot, további sok-sok évnyi jó egészséget és sok örömöt kívánunk!